Požadujete změnu stravovacího režimu a pouze daný stravovací plán není tím, co vám vyhovuje?

Výživa představuje pouze část našeho životního stylu a bez ovlivnění ostatních složek - spánek, stav mysli, návyky, pohybu - nelze dosáhnout celkové rovnováhy.

 

Proto se stále vzděláváme, abychom mohli hledat vhodné přístupy k vašim potřebám a najít tu správnou, individuální cestu. Našim klientům vysvětlujeme základní principy tak, aby si sami byli schopni vytvořit vlastní unikátní režim, který pro ně bude dlouhodobě udržitelný. Klíčové je zapojit zdravý rozum a naslouchat svému tělu. Změna stereotypů není jednoduchá, a proto si zakládáme na osobitém a respektujícím přístupu.

V dnešní době není vždy jasná odbornost terapeuta, na kterého se chcete obrátit. Proto vám přinášíme možnost ověřit si naše odborné vzdělání. Zde je odkaz na seznam zařízení, které zajišťuje Česká asociace nutričních terapeutů : https://www.cant.cz/seznam-ambulanci/

Také zřízení zdravotnické ambulance je potvrzením naší přístupem, který má zdravotnická kritéria. Evidenci Karlovarské ambulance výživy v registru zdravotnických zaříuení je možné ověřením pod jmény   terapeutek       Ladislava Kankrlíková https://nrpzs.uzis.cz/index.php?q=46839658&Submit=Vyhledat&kraj=&okres=&obec=&ulice=&obvod=&obor=&forma=&druh=&centrum=&pg=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost&token=57bd0a42f5f4aeef5a976be200581afdc75d64738cd58e9706241fb81f204b4d#

                                                                          Šárka Bradáčová   https://nrpzs.uzis.cz/index.php?q=88323391&Submit=Vyhledat&kraj=&okres=&obec=&ulice=&obvod=&obor=&forma=&druh=&centrum=&pg=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost&token=57bd0a42f5f4aeef5a976be200581afdc75d64738cd58e9706241fb81f204b4d

Díky těmto skutečnostem je možné zažádat o finanční podporu zdravotní pojišťovnu, za služby provedené v Karlovarské ambulanci výživy.  https://www.cant.cz/prispevky-pojistoven/

 

 

 

 

Kurz bude probíhat v termínech  od 30.09.2024  do 02.12.2024 vždy v pondělí: 17:00 - 18:30


Objednat jej můžete na:  https://www.stob.cz/cs/skupinovy-kurz-zdraveho-zivotniho-stylu-pro-deti-karlovy-vary

 • Kurz veden odborníky na základě ověřené metodiky STOBu
 • Zábavná forma kurzu k postupné změně životního stylu či redukce váhy u dětí od 8 do 14 let
 • Děti se s námi naučí: 
  • jak si sestavit vyvážený jídelníček,
  • jak nejíst “jídlo navíc” (u televize, z nudy apod.),
  • jak získat motivaci a radost z pohybu, 
  • a především s podporou odbornice a skupiny převedou tyto znalosti do praktického života.

Svěřte své děti do rukou skutečných odborníků a naučte se společně žít zdravěji. 

   V ambulanci nutričního terapeuta řešíme zejména vývoj hmotnosti a konzultujeme jídelníček. Stanovujeme si cíle, pomocí nichž zařazujeme do jídelníčku potraviny, které vedou ke zvyšování hmotnosti. Pacientky jsou edukovány o jednotlivých živinách, o jejich významu pro organizmus. Primárním úkolem nutričního terapeuta je dosáhnout správného přístupu k jídlu a naučit pacienty pohlížet na stravu jako celek. 

Proto přistupujeme ke každému klientovi velice individuálně a snažíme se překonat návyky, které si pacient velmi hluboce vštípil. Z toho důvodu je důležité, aby byla terapie dlouhodobá, neboť pouze za jedno sezení to není možné změnit. Pokud je to možné, spolupracujeme i s dalšími členy rodiny, neboť i tam se může vyskytovat nějaký návyk, který může onemocnění podmiňovat.

 

  K základním prvků léčby diabetu patří úprava stravovacího režimu, který podporuje zlepšení hladiny glykémie, snížuje riziko komplikací diabetu a vede k celkové kvalitě života.

  Pro plnohodnotné a aktualizovéne informace o stravě diabetika 2.typu, které bychom rády předaly v naší poradně, jsme se  20.11.2023 účastnily Certifikovaného kurzu České diabetologické společnosti v Praze ve Všeobecné fakultní nemocnici.  

 

Zásadní roli v rozvoji obezity sehrávají špatné stravovací návyky a nedostatek pohybové aktivity dítěte.

Strava obézních dětí je velmi nevyvážená a neplnohodnotná s nízkým zastoupením vlákniny, vitamínů a minerálních látek.

 

Typickým negativním prvkem ve stravování dětí je nepravidelnost v jídle.

Proto bude v příštím roce 2023 - otevřen Kurz zdravého životního stylu pro děti a rodiče. 

Zde můžete společnými silami pracovat na nápravě nevhodných návyků a při společně strávených chvílích

i na vzájemné komunikaci mezi sebou, nebo s dvojicemi, které mají podobné problémy ve sféře zdravého životního stylu.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by celkový denní příjem soli u dospělého člověka neměl přesáhnout 6 gramů, což je pro lepší představu jedna čajová lžička. U rizikových pacientů (diabetici,hypertonici) je optimální dávka dokonce jen 3 gramy soli za den. Spotřeba soli v České republice však doporučené hodnoty překračuje více než trojnásobně – na osobu a den v průměru připadá alarmujících 16,5 gramů soli. Přitom je zřejmé, že nadměrné množství soli ve stravě dlouhodobě škodí našemu zdraví, a to významně.

Zdroj:http://www.jomagazin.cz/zdravi-a-krasa/10-doporuceni-jak-omezit-sul/

Foto zdroj : STOB.cz

 Dlouhodobá podpora v úpravě stravovacího plánu je založená na správně nastaném stravovacím režimu, zařazení vhodné pohybové aktivity a zárověň na práci s myšlenkami,

emocemi a chováním, jež ve většině případů podpoří nebo naopak mohou znemožnit změnu životního stylu. Tato změna je vedena formou lekcí společnosti STOB,

kdy se v zákldaních podpoře věnují: 

 • navozování žádoucí změny, které pomáhají měnit špatné stravovací a pohybové návyky.

 • řídí se heslem malými krůčky k trvalé změně. Čím je změna menší, tím je i trvalejší a příjemnější. 

 • společnému hledání cesty, a to nejen ke zdravému životnímu stylu.

Důležitými základy pro tvorbu jídelního plánu jsou nutriční diagnostika s posouzením kvality a kvantity současného jídelního lístku a výživových návyků v reálném prostředí člověka. Díky těmto faktorům lze najít dlouhodobý výživový styl a jídelníček. Nejedná se tedy o šablonový jídelní lístek s doporučením výživových suplementů. Jde především o PLNĚ INDIVIDÁLNÍ STRAVOVACÍ PLÁN, pro konkrétního jedince.


Živiny a další potravinové složky ovlivňují funkci těla, chrání před nemocemi,

obnovují zdraví a určují reakci lidí na změny prostředí. Za určitých okolností

a u některých jedinců může být výživa vážným rizikovým faktorem pro řadu nemocí.

Běžné potravinové složky mohou působit na lidský organismus, ať už přímo nebo nepřímo.

Až 60 procent rodin se stará o svého nemocného příbuzného vlastními silami. Přes dvě třetiny z nich však netuší, jak si poradit, pokud pacient nechce jíst, vyplývá z průzkumu pražské Thomayerovy nemocnice. Úbytek pouhých tří kil přitom může zkomplikovat léčbu, prodloužit nemoc či vést k odložení potřebné operace.

Nechutenství a nezájem o jídlo doprovází řadu častých nemocí. Se ztrátou chuti k jídlu se mimo jiné potýkají onkologičtí pacienti, lidé po mrtvici či s demencí, s nemocemi trávicího ústrojí, dýchacích cest či s psychickými poruchami. "Není to problém jen zdravotnických zařízení, kde není dobrá nutriční péče, ale zejména domácí péče, kam nutriční terapeut nevidí," tvrdí Pavel Kohout z Thomayerovy nemocnice. 

Podle něho může několikadenní nechutenství vést k rychlému úbytku svalové hmoty, což zvyšuje riziko, že se pacient přestane hýbat, dostane zápal plic a bude dehydrovaný. "Zejména senioři mají minimální rezervu a každá ztráta kil je znát. Návrat z domova do nemocnice není příjemný," dodává Kohout. 

Podle něho však záleží zejména na nejbližších, kteří si musejí váhového úbytku včas všimnout. Pacient bez síly totiž není schopen absolvovat potřebná vyšetření a v některých případech dokonce ani operace. "Až třetina pacientů v domácí péči sní pouze třetinu běžné porce, což by měla rodina zaznamenat. Je dobré vést si údaje o tom, co nemocný jedl, kdy a v jakém množství. Dalším ukazatelem je rychlé hubnutí a únava i při malé námaze," vyjmenovává Kohout. 

Pokud si však rodina s nemocným neví rady, měla by vyhledat odbornou pomoc. Nutriční terapeuti v nemocnicích či speciálních centrech upraví jídelníček nebo doporučí takzvaný sipping. "Sipping je komplexní tekutá strava, kterou pacient pomalu usrkává a díky níž se mu do těla dostanou potřebné živiny," vysvětluje pojem Kohout a dodává: "Neváhejte se o výživu svých blízkých zajímat. Je to totiž to jediné, co jsme schopni v léčbě ovlivnit."

zdroj: https://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/vetsina-rodin-ma-doma-pacienta-ale-nevi-jak-se-o-nej-starat_197101.html?showTab=diskutovane

Úpravy stravy jsou určeny pro všechny se špatným stavem výživy, který je způsoben nedostatečným nebo nesprávným přísunem základních živin (cukry, tuky, bílkoviny) či stopových prvků.

Nutriční ambulance nabízí podporu zejména při gastroenterologických onemocněních (onemocnění zažívacího traktu -  Crohnova choroba, ulcerozní kolitida, onemocnění slinivky břišní, jaterní onemocnění, stavy po resekcích střeva) neurologická onemocnění (stavy po cévních mozkových příhodách) stavy po rozsáhlých komplikovaných chirurgických operacích a v neposlední řadě i onkologická onemocnění přirozeně vyvolávají různé stupně poruchy výživy, které vyžadují specifickou nutriční péči.

Ambulance nachází uplatnění i v rámci předoperační nutriční přípravy, při sestavování vyváženého jídelníčku pro klienty s alergiemi či intolerancí na některé suroviny, potraviny.

Zdraví celé rodiny začíná v nákupním košíku. I relativně malé změny v nákupních zvyklostech mohou mít významný vliv na vaše zdraví. Proto stojí za to, jíst zdravě. 

Akce zaměřená na správné a zdravé nakupování již skonžila, ale pokud jste se akce zúčastnili a chtěli by jste tyto informace mít, můžete se obrátit přímo na naší Karlovarskou ambulanci výživy. Vaše dotazy rádi zodpovíme.  Provedeme vážení na "chytré" váze a poradíme na co se zaměřit při výběru potravin pro přípravu kvalitní stravy. 

Na krátké video z akce se můžete podívat na adrese:  https://www.youtube.com/watch?v=JCNO9mvYw_w

   Úžasné seniorky v CarpeDiem. Většinou jsme naměřili takový metabolický věk , že by ještě měli chodit do práce 😉🧘‍♀️